Výcvik cso

Výcvik kraniosakrální osteopatie

Principem této metody je vyšetření pohyblivosti kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme lebku-kranium, intrakraniální a spinální systém, mozkomišní tekutinu-mok, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové-sakrum. Terapeut cvičeným hmatem testuje mobilitu jednotlivých částí kraniosakrálního systému a jestliže zjistí v systému omezení a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organizmu, velmi jemně systém koriguje. Veškeré používané hmaty a manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu 5 gramů, což je váha asi desetikoruny. Celý proces je velice bezpečný a lze jej aplikovat na všech věkových kategoriíích (novorozenci, senioři, umírající lidé nebo i těžce zdravotně handicapovaní lidé).

Obsah výuky:

 

 • historie a principy kraniosakrální osteopatie
 • anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 • etika přístupu ke klientovi
 • základy psychohygieny
 • teorie a praxe palpace (vyšetření pohmatem) kraniosakrálního rytmu
 • anatomie a ošetření příčných struktur
 • dekomprese kosti křížové (sakrum)
 • teorie a praxe práce se spinální durou mater (tvrdá plena mozkomišní)
 • útlum kraniosakrálního systému CV4
 • prohloubení práce s kraniosakrálním rytmem
 • anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce (kranium)
 • teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální (čelní), parietální (temenní), SSB, temporální (spánková), temporomandibulární kloub (čelistní kloub)
 • anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na SSB
 • teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB
 • anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na horním patře a obličejové části
 • vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-zygomaticum
 • vyšetření a ošetření zubů
 • membránový systém
 • práce s energií
 • mentální detoxikace
 • ošetření žilních splavů
 • komorový systém
 • technika EV4
 • práce v systému tělo a emoce
 • biodynamický přístup léčení

Z technických a časových důvodů začínáme 28. - 29.4 2018  Jedná se roční výcvik 11x vždy sobota + neděle 9:00 - 18:00 Cena celého kurzu 27 500,- Kč. Možno platit i ve splátkách. První platbu 5000 ,- Kč je nutno zaplatit nejpozději do 31.3.2018 na účet 236188476/0300 variabilní symbol je vaše telefonní číslo (zahrnuje 1. a poslední část výcviku a zárověň slouží jako storno poplatek v případě, že studium neukončíte) Další platby vždy 2 500 ,- Kč před každým víkendovým kurzem. Přihlášky na info@srdcevdusi.cz